http://www.videoiq.co.za/

This integration supports VideoIQ camera/encoder range